Play Wisely®

 

 

Play Wisely® je unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí a pomôcť im plne využiť potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu.

​​Metóda vznikla na základe výskumu pre NASA Johnson Centre v USA a je natoľko inovatívna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Oxfodskej Univerzite vo Veľkej Británii. Ide o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu.

Prečo je Play Wisely® tak výnimočné ?

Play Wisely®podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh od 4 mesiacov do 5 rokov a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania. 

Play Wisely ® trénuje nervovú sieť zodpovednú za presnú detekciu, spracovanie, koordináciu, definíciu a analýzu dát potrebnú pre dobré študijné a športové výkony. PlayWisely ® zhŕňa poznatky z najnovších výskumov a s ich pomocou stimuluje prirodzený rozvoj. Tiež ponúka deťom správne aktivity v správny čas s ohľadom na ich psychomotorický vývin, rozširuje zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálný potenciál dieťaťa. Skúsenosti, ktoré Vaše bábätko alebo batoľa získa v prvých rokoch života, mení štruktúru jeho mozgu. Play Wisely ® je tiež skvelou prípravou na jasle i škôlku.

Program je určený nielen pre zdravé deti, ale dosahuje tiež výborné výsledky pri práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením ako je ľahšia forma Downovho syndómu, slabá koncentrácia a sústredenie, rôzne dysfunkcie alebo ľahšie formy autizmu. 

Metóda Play Wisely ® rešpektuje vývinovú úroveň vášho dieťatka  a teda skúsenosti Play Wisely ® nasvedčujú, že program vhodne stimuluje deti  s oneskoreným, nerovnomerným vývinom, s ťažkosťami v zraku, reči a s poruchou autistického spektra.

Play Wisely ® spája vedu, pedagogiku a šport.

Pre ďalšie informácie, prosím, navštívte Otázky a odpovede.