O inštitúte

Hlavným cieľom inštitútu je sprístupňovať na dieťa zameranú nedirektívnu terapiu hrou vychádzajúci z princípov predstaviteľa humanistického smeru C.R. Rogersa. Jeho princípy do práce s deťmi adaptovali Virginia Axline a Garry Landreth. Poslaním inštitútu je touto metódou pomáhať deťom pri zvládaní problémov pre deti od 3 rokov do 12 rokov. Sprevádzame ich pri hre, ktorá je rečou dieťaťa a prostredníctvom nej vyjadruje dieťa čo cítia prežíva.

Ďalším cieľom je zameranie sa na neurobiologický vývin dieťaťa. Venujeme sa rannej stimulácií dieťaťa od 4 mesiacov do 4 rokov, kde pracujeme s metódou Play Wisely®. Táto metóda napomáha rozvíjať a stimulovať kognitívne, senzorické, vzdelávacie, rečové a senzorické schopnosti dieťaťa.  Našim zámerom je stimulovať nielen zdravé deti, ale aj deti s oneskoreným vývinom, nerovnomerným vývinom, s ADD/ADHD, poruchami zraku, reči, s poruchou autistického spektra, DMO, Downovým syndrómom atď.

Daniela Betáková

Vyštudovala som psychológiu a po skončení školy som sa venovala práci s traumatizovanými deťmi a ich rodičmi. Táto cesta ma priviedla k terapeutickej práci s dospelými ale aj deťmi. Preto ma zaujala humanistická terapia C.R. Rogersa a následnej aj jej adaptácia na deti -nedirektívna terapia hrou. Neskôr som sa dostala k psychodiagnostikej práci detí, ktoré mali poruchy učenia. Táto práca mi ukázala dôležitosť  rannej stimulácie a prevencie, a tak som sa dostala k metóde Play Wisely®. V tejto metóde som bola zaškolená jej zakladateľkou Patty Hannan. Program ma zaujal najmä svojou systematickosťou a komplexnosťou. Rozvíja nielen kognitívnu , ale aj motorickú stránku dieťaťa. V svojej práci využívam zároveň empatický a rešpektujúci prístup pri práci s klientom. Kedže práca s ľuďmi je pre mňa naplňujúca neustále sa vzdelávam či už v prístupe k deťom alebo dospelým. Absolvovala som vzdelávania zamerané na koučing, mediáciu, prácu s týraným a zneužívaným dieťaťom a naďalej pokračujem vo svojom vzdelávaní a zlepšovaní svojich kompetencií.