Filiálna terapia

Filiálna Terapia alebo  Tréning rodičovských zručností

je kurz vhodný pre rodičov, ktorí sa chcú naučiť:

 • rozpoznávať emocionálne potreby svojich detí a rozumieť im
 • zadávať hranice a byť dôslední pri ich dodržiavaní
 • vytvárať neposudzujúce, akceptujúce a chápajúce prostredie, podporujúce osobnostný rast dieťaťa a zlepšujúci vzťah s ním.

Filiálna terapia je špeciálny tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne.

Každý týždeň sa dieťa na 30 minút stáva stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto špeciálneho hrového stretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom dieťa cíti bezpečie a ľahšie vyjadruje prostredníctvom hry svoje obavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu, nadšenie a pocity zlyhania. Hrová polhodinka nie je bežný čas spoločnej hry. Je to špeciálne hrové stretnutie, v ktorom dieťa udáva smer a rodič ho nasleduje.

Tento 10-týždňový kurz vám umožní lepšie spoznať seba a svoje dieťa, a tým prehĺbiť váš vzájomný vzťah cez špeciálne hrové stretnutia u vás doma. Takisto budete vedieť lepšie zvládať náročnejšie výchovné situácie.

Zistíte, prečo reagujete spôsobom, akým by ste  nechceli. Prečo je ťažké držať sa vašich zásad? Čo vám môžu priniesť špeciálne hrové polhodinky s vaším dieťaťom?

Ak vás už nebaví opakovať vášmu dieťaťu všetko stokrát, ak máte pocit, že trávite s ním málo času alebo sa neviete na seba vzájomne naladiť, alebo prežívate náročnejšie obdobie života, tak tento 10- týždňový kurz je práve pre vás.

Kurz vám pomôže vrátiť riadenie výchovy do vašich rúk, prehĺbiť vzťah s vaším dieťaťom a posilniť jeho sebadôveru, zvládať určovanie hraníc a pravidiel a okrem toho budete zvládať aj emócie vašich detí.
Počas kurzu intenzívne pracujete pod vedením lektorky.
Máte podporu skupiny.
Pracujete len s jedným vaším dieťaťom u vás doma.
Osvojenú filozofiu, princípy a nástroje môžete používať počas celého detstva vášho potomka.
Po ukončení kurzu môžete začať pracovať aj s druhým vaším dieťaťom.
Získate väčšiu istotu a dôveru vo svoje rodičovské zručnosti.

Čo môžete očakávať?

 • Zmení sa váš pohľad na vaše dieťa, budete ho vnímať pozitívnejšie, zlepší sa alebo sa posilní váš vzťah.
 • Budete sa cítiť ako kompetentný rodič, ktorý dokáže riešiť aj náročné situácie.
 • Osvojíte si poznatky zo psychológie detí, ktoré vám umožnia byť empatickejším.
 • Budete vedieť lepšie zvládať obdobie vzdoru.
 • Pripravíte sa na pubertu.
 • Budete vedieť ako pomôcť vašim deťom, keď sú frustrované, nahnevané, osamelé, keď majú nejaké ťažkosti v škôlke, v škole alebo v rodine.
 • Budete pokojnejší a sebaistejší rodič.
 • Budete presne vedieť, koľko času tráviť s vaším dieťaťom, aby psychický vývin prebiehal zdravo.
 • Nebudete mať výčitky, keď niečo urobíte vo výchove zle.
 • Budete pokojnejšie riešiť náročnejšie výchovné situácie.

Tento kurz je pre vás, ak:

 • máte pocit, že sa vzďaľujete od vášho dieťaťa alebo sa neviete na seba naladiť,
 • máte príliš veľa informácií a neviete čím sa riadiť,
 • ste už skúšali všetko – a nič nefunguje,
 • ste frustrovaný a máte pocit, že ste zlý rodič,
 • nezvládate obdobie vzdoru vašich detí,
 • vaše dieťa nastúpilo do škôlky alebo do školy a ťažko sa adaptuje,
 • vaše dieťa nerozpráva, pocikáva sa, odmieta jedlo, je permanentne zle naladené,
 • ste si všimli väčšie zmeny v nálade alebo správaní vášho dieťaťa za posledné mesiace,
 • hľadáte cestu, ako si byť bližší s vašimi deťmi ešte viac,
 • sa narodil súrodenec, alebo čakáte bábätko a chcete sa vyvarovať ťažkostiam,
 • je vaše dieťa „neposlušné“, bije sa, sú na neho permanentne sťažnosti,
 • už neviete ako ďalej vo výchove,
 • hľadáte možnosti ako zvládať náročné situácie inak ako vaši rodičia, alebo lepšie ako ich zvládate teraz.

Cena  10 týždňového kurzu je 200 EUR

Prihlásiť sa môžete na info@rozvojdeti.sk. Poprípade na telefónnom čísle +421908 263 579, alebo cez rezervačný formulár https://rozvojdeti.sk/rezervacia/

 

O lektorke kurzu:

Lucia Blažková, po ukončení štúdia psychológie a dvoch materských dovolenkách získavala niekoľko rokov odborné skúsenosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Hlohovci (CPPPaP), kde pôsobí dodnes na čiastočný úväzok so zameraním najmä na predškolský vek a mladší školský vek. Absolvovala niekoľko vzdelávacích kurzov a seminárov. Je zapísaná do zoznamu Sindelar trénerov ako terapeut deficitov čiastkových funkcií a do zoznamu hrových terapeutov. V súčasnosti sa zameriava aj na vzdelávanie rodičov vo filiálnej terapii (tréning rodičovských zručností).