Cenník

Cenník Play Wisely®

Lekcia Play Wisely® trvá 30 minút, prebieha v anglickom alebo slovenskom jazyku, individuálne alebo v skupine 2 – 3 detí a doporučujeme na ňu dochádzať 1-krát týždenne. Jeden kurz Play Wisely® predstavuje 12 samostatných lekcií.

Individuálna lekcia:
1 lekcia/dieťa…………………………………..15 EUR
10+2  lekcia zadarmo*…………………150 EUR    – 12,50 EUR/lekcia

Skupina 2 detí:
1 lekcia/dieťa…………………………………..12 EUR
10+2  lekcia zadarmo*………………….120 EUR    -10 EUR/lekcia

Skupina 3 detí:
1 lekcia/dieťa…………………………………..10 EUR
10+2  lekcia zadarmo*………………….100 EUR   – 8,33 EUR/lekcia

*lekcie zdarma platia výlučne v prípade úhrady ceny za celý kurz vopred. V prípade úhrady za každú lekciu samostatne platí cena za 1 lekciu.

Cenník Terapie hrou

Jedno terapeutické stretnutie nedirektívnej terapie hrou trvá 45 minút individuálne s dieťaťom. Odporúčame na stretnutie prichádzať 1-krát týždenne. cena za jedno stretnutie je 25 EUR. Vrámci práce s dieťaťom sú konzultácie pre rodiča zdarma.