Inštitút rozvoja dieťaťa

Inštitút sa zameriava na neurovývinové kvality dieťaťa počas rannej stimulácie dieťaťa. Od 4 mesiacov do cca 5 rokov pracujeme s metódou Play Wisely®.

Deťom od 3 do cca 11 rokov poskytujeme nedirektívnu terapiu hrou vychádzajúcu z princípov G. Landretha, ktorej účelom je pomôcť zvládnuť, vyrovnať sa s problémom.

Play Wisely ®

Nepremeškajte príležitosť rozvinúť vaše dieťa ​​v ranom období života, ktoré sa už nezopakuje!

Unikátny program pre rozvoj detí. Vytvorené výskumom NASA pre optimálny rozvoj mozgu a pohybovej kapacity. Vhodný pre deti od 4 mesiacov do 5 rokov

VYSKÚŠAJTE UKÁŽKOVÚ LEKCIU ZDARMA!

Terapia hrou

Terapia hrou sa považuje za jedinečnú stratégiu práce s dieťaťom. Je pre deti to isté, čo poradenstvo, či psychoterapia pre dospelých.

Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie.  Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami.

Kontakt

Prevádzku a služby poskytujeme na:

Inštitút rozvoja dieťaťa 
Starohajská 6755/2, Trnava 917 01
Vstup z lávky cez vchod označený “Lekáreň Trnava –  Moja lekáreň”.


Fakturačná adresa:
Inštitút rozvoja dieťaťa o.z.
Bratislavská 131
Piešťany, 921 01

e-mail: info@rozvojdeti.sk
telefónne číslo: +421 908 263 579


Ďalšie informácie:
IČO: 51045579
DIČ: 2120791431
IBAN: SK42 0200 0000 0038 8311 0951


 

Kontaktujte nás: